Expand Cut Tags

No cut tags
boletus_egoist: (Default)
[personal profile] boletus_egoist
Результат пошуку зображень за запитом "ришикеш"

Знов пишемо про веселощі маніпуляцій з рештками померлого мене.
Невзовзі почнеться сезон бреветів. Намічаю сі декілька походів. Будь-що може трапитись: лавина, потону, машина зіб'є, чи шось інше. Життя триває вічність, але тушка досить лекго руйнується.
Тож читайте, друзі мої. Я переглянув все, що я писал у цьому блозі про свої тіло після смерті. Нічого завого - все вірно. Не хочу ані традиційної могилки, ані сопливо-слезливого прощання.

Якщо я загину так, що мого тіла не знайдуть - не шукайте. Це моя воля - повернути тіло матеріальному світові так, як це станеться. Шукати не треба. Знайдені за таких обставинах тіла не і ані цінністю, ані красою. фуфуфу. хай іде.

Якщо тіло буде. Кремація - однозначно. Все як в останньому пості.

Але я зроблю дещо для вас після смерті. Я не просто хочу розвіювання попилу. Хоча, як не буде іншої можливості - зробіть над Карпатами, або Десною, або будь де - непринципово.
Та не для цього я пишу. Я залишу в сейфі зі зброєю гроші, яких вистачить на те, щоб зробити наступне, мої найближчі друзі. Я хочу, щоб ви подивилися трошки світу. Тому, ви поїдьте туди, де розвіювання попилу буде в темі :). Сума розрахована на трьох. Робимо наступне:
Забираєте урну. Там буде 1-2 кг попилу. Білий порошок. жодних кісток, бо в крематорії попіл перемелююсь на кремуляторі. Пересипаєте попіл в банку. Урну - нах. Далі я хочу, щоб ви подивилися Індію. Тому таск такий. Летимо в Делі. Звідти в Дехрадун. Звідти на таксі 15км в Ришікеш. В Ришікеші залишаємось на день і гуляємо. Ранком наступного дня я хочу, щоб ви розвіяли половину попилу з берега над Гангом вище мосту Лакшман-Джула.
Летимо в Делі, звідти в Варанасі. Там залишаємось на день. Гуляємо. І на ранок винаймаємо човна за копійки і розвіюємо попіл над Гангою з човна.
Таке запам'ятається вам на довго. Принаймні будете мене згадувати :).
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

boletus_egoist: (Default)
boletus_egoist

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617 1819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 01:37 am
Powered by Dreamwidth Studios