Expand Cut Tags

No cut tags
boletus_egoist: (Default)
[personal profile] boletus_egoist
Любий Щоденнику,

Хочеш посміятись? Ніколи б не думав, що набуду таких висновків.

Всі, будь-яка подія виглядає інакшою залежно від точки зору на неї. Як інші речі - нічого дивного. Та сама подія іньша, якщо ти береш участь, якщо ти всередині, або якщо ти зовні і це відбувається з іншим. Саме тому ми просимо про поради сторонніх осіб, бо вони бачать наші події інакше. І те, шо нам із середини здається непереборним, нездоланним замком, із зовні насправдя може виглядати лише простим крючком, або взагалі двері незачинені, а ми стукаємо у стіну.

Прописні істини...

Так, я сам, особисто, бачю речі інакшими залежно від того, стануться вони, мають/не мають статися, відбуваються, або вже відбулися. Навіть залежно від того чи відбудуться скоро або відбулися щойно чи давно. Інша точа зору на лінії часу.
І ще одне, я не знаю кому дякувати - долі, Богові, собі... І взагалі це неправильно так писати "дякую долі...". Сприймаймо це як фразеологізм. Просто для виразності. Насправді вірно було б написати.... знаю!!! Так:

Сьогодні я счастливий від того, що не мав надлишкового достатку колись. Інакше я був би зараз таким:

Повірте- знаю шо кажу. Я мав мотоцикла. Хотів іншого, більшого, хромучого, гарного. І не один. І якби була можливість мав би. Бридко, гидко, огидно харчувався. Бррррр. Мав безліч шкідливих, небезпечних звичок. Виглядав старшим за свій вік. Пагано пахнув. Да-да.

Так ось. Як добре, шо цього не відбулося. Як добре, що я був змушений продати свої мото-байки. Хоча я шкодую про це. Але на той час, для того мене це було шкідливо. Мотоцикл - прекрасна річ, але для неї треба бути готовим, а я - не був. Тільки зараз розумію це.

А що зараз? Зараз - я знаю що таке щастя. Увага, даю визначення:

Щастя - це стан, коли ти - дивовижний, приголомшливий. Коли ти подобаєшся собі.

Зараз - да. Зараз я - такий:

і це кльово чорт забирай.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

boletus_egoist: (Default)
boletus_egoist

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617 1819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 01:35 am
Powered by Dreamwidth Studios